Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam Deelnemer(ster)
Geslacht
Heeft reeds verzekering bij Paardensport Vlaanderen
ik ben akkoord met volgende voorafbetaling (IBAN BE29 7360 7062 5764, BIC KREDBEBB; Ovv <naam> <datum kamp>)
Het restant uiterlijk op de eerste dag van aanvang te voldoen
Permissie & overeenkomst
Ik verklaar voor echt de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van bovengenoemde kandidaat(e) en dat alle verstrekte informatie correct is.

Ik geef toestemming om Kandidaat(e) te laten deelnemen aan de activiteiten gedurende de periode zoals aangeduid.